Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicappedes rettigheder og muligheder i forbindelse med valg

Som handicappet har du måske svært ved at komme til afstemningsstedet når der er valg. Her opsummerer vi kort de muligheder du har for at stemme på anden vis, samt mulighederne for at få hjælp til stemmeafgivning.

Vi gør dog opmærksom på, at der selvfølgelig er stemmerum velegnet til handicappede på alle valgsteder, med god plads til kørestol, eller crosser, og evt. hjælpere, samt indrettet med hjælpemidler.

På valgdagen

Tilgængelighed

Alle afstemningssteder er indrettet, så de er tilgængelige for handicappede. Der er på hvert valgsted en ekstra bred stemmeboks med god plads til kørestol, eller crosser, og evt. hjælpere.

Denne stemmeboks er indrettet med en særlig lup, som kan forstørre tekst til firedobbelt størrelse. Du kan sætte dit X med en filtpen.

Hvis et er bedre egnet for dig end det afstemningssted, du hører til, kan du søge om at blive overflyttet, så du kan stemme dér på valgdagen.

Det kan du læse mere om her på hjemmesiden. På afstemningsstedet Pavillonen i Grenaa vil det i den ene stemmeboks være et hæve-sænke-bord.

Transport for gangbesværede

Norddjurs Kommune arrangerer kørselsordning for de vælgere, som - på grund af gangbesvær - ikke har mulighed for at møde op på afstemningsstederne.

Vælgerne hentes ved bopælen med fri taxa og køres, evt. sammen med andre borgere, til afstemningsstedet.

Efter man har stemt køres der retur til bopælen igen.

Kørsel foretages i tidsrummet kl. 10.00 - 11.00 og kl. 14.00 - 15.00 den 21. november.

For at bestille transport kontaktes direktionssekretariatet, Stina Sejersen på telefon  89 59 10 46 eller på mail sta@norddjurs.dk.

Bestilling skal ske senest den 14. november kl. 15.00. Husk at angive særlige behov for transporten, som f.eks. kørestol.

Stemmeafgivning i bil uden for valgstedet

Hvis du på valgdagen har svært ved at komme ind i valglokalet, kan du blive ude i bilen og stemme derfra. Det kræver blot, at du får kontakt til en valgstyrer/en medarbejder på afstemningsstedet, som sørger for, at der kommer to personer ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel stemmeurne.

Selvom du sidder i bilen, gælder det stadig, at ingen må se, hvad du stemmer.

Hjælp til stemmeafgivning

Hvis du har brug for hjælp til at få læst stemmesedlen op eller til at sætte krydset, kan du sige det til de hjælpere, som står udenfor stemmeboksene. De vil sørge for, at to udpegede personer (valgstyrere eller tilforordnede) går med ind i stemmeboksen og hjælper dig.

Du kan godt nøjes med at få hjælp til at få forklaret stemmesedlens indhold og få vejledning om fremgangsmåden, hvorefter du selv kan sætte krydset, uden at andre ser det. Hvis du får lavet en fejl, kan du altid få ombyttet stemmesedlen.

For at få hjælp til at stemme kræver det, at du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig med at sætte krydset, utvetydigt kan fortælle dem, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på.

Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra. Ingen af hjælperne må give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller en bestemt kandidat. Heller ikke en personlig hjælper.

Hvis du har en person med, som du ønsker hjælp af, kan denne person erstatte en af de to udpegede hjælpere. Du vil herefter få hjælp af din egen personlige hjælper plus en udpeget hjælper, som du ikke selv har valgt.

Hvis det er synligt overfor hjælperne, at du er handicappet (har en "umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse"), kan du bede om kun at få hjælp af din personligt udpegede hjælper. Du vil herefter være alene i stemmeboksen med din egen hjælper.

De udpegede hjælpere (valgstyrer/tilforordnet) må ikke være nogen, som selv er opstillet som kandidat. Heller ikke kandidatens ægtefælle, samlever eller andre nærtstående må hjælpe ved stemmeafgivningen som myndighedsperson. Din egen personlige hjælper må dog gerne være kandidat eller nærtstående til en kandidat.

Tavshedspligt

De myndighedspersoner, der evt. hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte få at vide omkring, hvad du har stemt. Det gælder også oplysning om, hvorvidt du overhovedet har stemt.

Inden valgdagen

Vælg hvor du vil stemme på valgdagen

Du kan ansøge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted i kommunen, end der hvor du er optaget på valglisten. Det er en betingelse, at ændringen af afstemningssted er begrundet i dit handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgning kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen, 24. oktober 2017 og skal være afleveret til borgerservice inden den 13. november 2017 kl. 12.00.

Brevstemme

Hvis det er nemmere for dig at blive transporteret til borgerservice i Ørsted, Auning eller Grenaa i ugerne inden valgdagen, kan du brevstemme i den almindelige åbningstid.

Der holdes ekstraordinært åbent den lørdag den 4. november 2017 og lørdag den 11. november 2017 fra kl. 10.00-12.00.

Endvidere har borgerservice åbent fra kl. 10.00 til 16.00 fredag den 17. november 2017, som er sidste dag det er muligt at brevstemme.

Ved brevafstemning kan du også få hjælp til stemmeafgivningen, som beskrevet ovenfor.

På borgerservice i Grenaa er der hæve-sænke-bord, standlup der forstørrer 4 gange og filtpenne.

På borgerservice i Auning og Ørsted er der standlup der forstørrer 4 gange og filtpenne til rådighed. 

Modtagelse af stemmer i eget hjem, på dagcenter/ældrecenter m.v.

Der arrangeres også brevstemmeafgivning på alle plejecentret og i eget hjem.

Du kan ansøge om at måtte afgive din stemme i eget hjem.

  • Ansøgning skal indgives til borgerservice og kan findes på denne side