Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Om valget

Der er valg til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune tirsdag den 21. november 2017.

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.

Valgperioden gælder fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

Der skal vælges 27 medlemmer til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen er det øverste organ med det overordnede ansvar for kommunen.

Den nyvalgte kommunalbestyrelse indtræder 1. januar 2018.

Den 21. november er der også regionsrådsvalg, hvor medlemmerne af regionsrådet vælges.

I Region Midtjylland skal der vælges 41 medlemmer.

Hvis man ønsker at stemme inden valgdagen:

Vælgere der ikke har mulighed for at stemme på valgdagen kan afgive stemme pr. brev på ethvert borgerservicecenter i landet fra den 10. oktober 2017 til den 17. november 2017.

Afstemningen:

Afstemningen begynder kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20.00 med undtagelse af Anholt, hvor afstemningen begynder kl. 9.00 til kl. 20.00

Afstemningsstedet vil fremgår af valgkortet, som udsendes i uge 46.

Afstemningssteder

Læs bl.a. mere om:

Kandidatlister:

Hver kandidatliste må højst indeholde 31 kandidater og kandidatlisten skal være under-skrevet af mindst 25 og højst 50 stillere blandt vælgere i kommunen.

Kandidatlister kan fritages for stillerkravet, når de ved sidste valg opnåede repræsenta-tion i kommunalbestyrelsen og fortsat er repræsenteret 9 uger før valgdagen. Vejledning herom kan fås ved henvendelse til direktionssekretariatet på telefon 89 59 10 13 eller mail: jks@norddjurs.dk.

Kandidatlister der ønsker at blive fritaget for stillerkravet kan tidligst indleveres den 5. september 2017 og skal være indleveret senest den 19. september 2017 kl. 12.00.

Øvrige kandidatlister kan tidligst indleveres den 19. september 2017 og skal være indleveret senest den 3. oktober 2017 kl. 12.00.

Alle kandidatlister skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen, Rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Liste- og valgforbund:

Anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund skal for hver kandidatliste være under-skrevet af kandidatlistens repræsentant.

Liste- og valgforbund skal anmeldes til formanden for valgbestyrelsen, rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa senest den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Blanketter og praktiske spørgsmål:

Kandidatlister og formularer til anmeldelse af liste- og valgforbund kan fås ved henven-delse til direktionssekretariatet, rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa. Tlf. 89 59 10 13 eller mail: jks@norddjurs.dk

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med valget til kommunalbestyrelsen kan rettes til direktionssekretaraitet på tlf. 89 59 10 13 eller mail: jks@norddjurs.dk.