Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Stemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed, ikke kan møde op på afstemningsstedet, kan stemme pr. brev i deres eget hjem.

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed, ikke kan møde op på afstemningsstedet, kan stemme pr. brev i deres eget hjem.

Ønsker du at brevstemme i hjemmet, skal du søge om det.

En særlig blanket hertil kan fås hos borgerservice på telefon 89 59 10 00 eller hentes her (pdf).

Blanketten kan også fås hos en medarbejder i den kommunale hjemmepleje.

Blanketten skal indleveres til borgerservicecentrene tidligst tirsdag den 24. oktober 2017 og senest torsdag den 9. november 2017.

Umiddelbart efter den 9. november 2017 får du nærmere besked om, hvornår du får besøg af stemmemodtagerne.