Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mobile valgsteder

Hvor og hvornår kan du stemme på de mobile valgsteder.

Mobile valgsteder på uddannelsesstederne i Grenaa

I forbindelse med kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017, gør Norddjurs Kommune en ekstra indsats for at unge vælgere benytter sig af deres stemmeret.

På uddannelsesinstitutionerne i Grenaa opstilles der derfor mobile valgsteder i uge 44 og 45 efter følgende tidsplan:

Mandag den 30. oktober kl. 10.00 – 13.00: VIA University College

Tirsdag den 31. oktober kl. 11.00 - 13.30: VUC Kannikegade

Onsdag den 1. november kl. 11.00 - 13.30: VUC Vestervej

Torsdag den 2. november kl. 11.00 - 13.00: Viden Djurs Århusvej (1. besøg)

Fredag den 3. november kl. 09.00 - 15.30: Grenaa Gymnasium

Mandag den 6. november kl. 11.00 - 13.00: Viden Djurs Århusvej (2. besøg)

Tirsdag den 7. november kl. 11.00 - 13.00: Grenaa Produktionsskole

Onsdag den 8. november kl. 09.00 - 15.30: Viden Djurs N. P. Josiassens Vej

Torsdag den 9. november kl. 11.00 - 14.00: Viden Djurs Ydesvej

Fredag den 10. november kl. 09.00 - 11.00: Social - og sundhedsskolen

Et mobilt valgsted er et brevstemmested, som midlertidigt sættes op, der hvor man ønsker at komme tættere på vælgerne.

Derfor stemmer man på et mobilt valgsted, ligesom man kan brevstemmer i borgerservice før valgdagen.

Alle borgere er velkomne til at benytte sig af de mobile valgsteder, uanset bopæl.

Man skal medbringe legitimation for at kunne brevstemme.