Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Om ældrerådsvalget

Der er valg til ældrerådet i Norddjurs Kommune tirsdag den 21. november 2017.

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til ældrerådet i Norddjurs Kommune.

Valgperioden gælder fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

Der skal vælges 9 medlemmer til ældrerådet. 

Det nyvalgte ældreråd indtræder 1. januar 2018.

Hvis man ønsker at stemme inden valgdagen:

Vælgere der ikke har mulighed for at stemme på valgdagen kan afgive stemme pr. brev på ethvert borgerservicecenter i landet fra den 10. oktober 2017 til den 17. november 2017.

Afstemningen:

Afstemningen begynder kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20.00 med undtagelse af Anholt, hvor der skal brevstemmes til ældrerådsvalget.

Afstemningsstedet vil fremgår af valgkortet, som udsendes i uge 46.

Særligt for Anholt:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ældrerådsvalget på Anholt skal foregå som brevvalg.

I den anledning fremsendes et brev med en stemmeseddel til alle stemmeberettigede på Anholt.

  • Der må kun skrives ét kandidatnavn på stemmesedlen. Stemmesedlen er ugyldig, hvis den har mere end ét navn.
  • Der må ikke skrives andet på stemmesedlen.
  • Stemmesedlen lægges i kuverten, hvorpå der står ”Stemmeseddel til ældrerådsvalg”.
  • Der må ikke skrives på denne kuvert.
  • Kuverten, hvorpå der står ”Stemmeseddel til ældrerådsvalg”, lægges inden i den frankerede og adresserede svarkuvert.
  • Der må kun være én kuvert til stemmeseddel i svarkuverten. Hvis der er flere kuverter i samme svarkuvert, er alle stemmesedler ugyldige.

Hvis du ikke vil stemme, bedes du smide stemmesedlen væk, så den ikke kan misbruges.

Din stemme skal være modtaget hos kommunen senest tirsdag den 14. november 2017.