Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Ældrerådsvalget

Den 21. november 2017 afholdtes der valg til ældrerådet i Norddjurs Kommune. Læs alt om valget her.

Det kommunale ældreråd består af 9 medlemmer samt et antal stedfortrædere.

Ældrerådet er talerør for de godt 11.000 borgere, som er fyldt 60 år i Norddjurs Kommune. 

Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører ældre, og som behandles og vedtages i kommunalbestyrelsen. 

Valget til ældrerådet foregår som fremmødevalg de samme steder som kommunalvalget. 

De stemmeberettigede får tilsendt valgkort med posten. 

Der kan brevstemmes som ved kommunalvalget, hvis man ikke kan møde op på valgdagen, eller ønsker at stemme inden.

Se nedenstående film for flere informationer om ældrerådets arbejde.